logo
logo
logo
050 514 0614

Sopimusoikeus

Yritysten ja yhä useammin myös yksityishenkilöiden oikeudet ja velvoitteet perustuvat sopimuksiin ja sitoumuksiin. Paras sopimus on sopimus, jonka sisältöön kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä ja jonka oikeasta soveltamisesta ei synny kiistaa. Tähän lopputulokseen pyrimme aina ja se on mahdollista vain, jos kaikkien osapuolten sopimusvelvoitteet määritellään selkeästi sekä sopimussuhteiden rikkomistilanteet ja -seuraukset ennakoidaan jo sopimuksia laadittaessa. Toimistollamme on laaja kokemus ja hyvä tuntemus erilaisista sopimusoikeudellisista kysymyksistä.

Avustamme asiakkaitamme kaikenlaisten sopimusten laadinnassa mieluiten jo niiden neuvotteluvaiheesta alkaen:

Kauppasopimukset
Aie- ja esisopimukset
Yhteistoimintasopimukset
Jälleenmyyntisopimukset
Työ- ja johtajasopimukset
Lainasopimukset ja vakuuksiin liittyvät asiat
Vuokrasopimukset

Jos yrityksesi on sitoutunut sopimukseen, joka ei ole kannaltasi paras mahdollinen ja sen soveltamisesta on syntynyt kiistaa, toimistomme luonnollisesti voi avustaa sinua myös sopimusrikkomusten seurausten selvittelyssä, jotta voimme varmistaa tavoitteesi turvaavan ja oikeudenmukaisen lopputuloksen toteutumisen. Erilaisten sopimusrikkomuksiin liittyvien vaatimusten esittäminen edellyttää yleensä nopeaa reagointia.

Asianajotoimisto Pertti Lehtoruusu Oy – Fredrikinkatu 61 A 6 – 00100 Helsinki – 050 514 0614